LTO Platform Onderwijs

Goed onderwijs voor ondernemers en medewerkers in de agrarische sector is belangrijk voor de toekomst van de agrarische sector. In het LTO-platform onderwijs worden de ontwikkelingen op het gebied van regulier (initieel) onderwijs en leren voor werkenden (post initieel onderwijs) besproken en wordt het onderwijsbeleid voor de agrarische sector ontwikkeld.

Regulier onderwijs

Het MBO onderwijs (inclusief AOC’s) en bedrijfsleven werken samen in het SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) om de aansluiting te verbeteren. Door middel van vier regionale beroepenveldcommissies (Noord, Oost, West en Zuid-Nederland) worden signalen over kwaliteit van het AOC onderwijs in de regio’s opgehaald en met het onderwijs besproken.

Om de innovatie van lesmaterialen en -methoden te bevorderen wordt met het de AOC’s samengewerkt in de Centra voor innovatief vakmanschap (CIV’s) en met de agrarische Hogescholen in de Centers of excellence (CoE’s).

Leren voor werkenden

In de agrarische sector zijn diverse scholingsconsulenten actief. Zij brengen opleidingsvragen van bedrijven en medewerkers in kaart, bundelen deze en zoeken hierbij passende opleidingsinstituten en eventuele subsidies. De scholingsconsulenten werken samen in het Agro opleidingshuis. Door middel van Colland Arbeidsmarkt (CAM) wordt de scholing van werkenden gestimuleerd. Daarnaast worden de mogelijkheden om te komen tot branche erkende opleidingen en E-learning programma’s voor werkenden en zij-instromers verder uitgewerkt.