Brochure focus op innovatoef vakmanschap

GroenPact: onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen

LTO Nederland is verbonden aan GroenPact. Deze groep heeft als doel dat er voldoende goed opgeleide mensen zijn voor de groene sector en een krachtig, toekomstgericht groen onderwijs. GroenPact brengt daarom groen onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar.

Het groene onderwijs innoveert en inspireert. Met concrete Groenpact-pilots worden mensen met de juiste groene kennis en vaardigheden aan elkaar verbonden. Dit is essentieel voor de kracht, de innovatie en ontwikkeling van de groene sector. Dat gebeurt langs 6 actielijnen: innovatie, arbeidsmarkt, internationaal, cross-overs, Leven Lang Leren en imago.

De website van GroenPact brengt groen onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar en brengt nieuws, voorbeelden uit de praktijk en concrete acties en projecten in beeld. 

  

Ruim 40 partijen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid vormen samen de stevige fundering van GroenPact. Op 26 oktober 2016 ondertekenden vertegenwoordigers van deze partijen de Ontwikkelagenda Groen Onderwijs, deze beschrijft de concrete doelen en acties die de ondertekenaars ondernemen om samen te zorgen voor voldoende goed opgeleide mensen voor de groene sector. De ondertekenaars staan voor krachtig en toekomstgericht groen onderwijs, van vmbo tot wetenschappelijk onderwijs.

 

Nederland heeft internationaal een leidende positie in de agrifood sector. Dat vraagt ook om internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiden. In de actielijn Internationaal van GroenPact wordt samenwerking tot stand gebracht binnen het rel="noopener noreferrer" Borderless Network. Op www.borderlessnetwork.nl is te lezen wie deel uitmaken van dit netwerk en welke activiteiten worden ondernomen.