Studenten in de lead bij Bedrijfsovernamedag Aeres Hogeschool Dronten

Drie derdejaars studenten aan de Aeres Hogeschool Dronten organiseerden op 16 mei een interactieve dag voor jongeren en hun ouders over bedrijfsovername.

'Op onze leeftijd is het al belangrijk om het gesprek met je ouders op gang te brengen', zegt Jos Kroeze, die samen met Simone Verhoeven en Lynette Verweel de bedrijfsovernamedag organiseerde.

Een dag over bedrijfsovername werd al vaker gehouden op de Aeres Hogeschool in Dronten, maar dit jaar was de opzet anders dan anders. Niet met sprekers en toehorende studenten, maar met gesprekken 'aan de keukentafel', met filmpjes en met interactie tussen studenten en hun ouders. De focus van de dag lag op communicatie, op het gesprek aangaan in het gezin en op de eigen ambities van de jonge ondernemers als het gaat over overname; wie ben jij, wat vind jij leuk en wat past bij jou? 
Bijzonder aan deze dag was dat drie studenten de dag mochten organiseren, als onderdeel van hun studie. Erik Hassink, studieleider van de opleiding Agrarisch ondernemerschap, vertelt: 'We zijn een ondernemende hogeschool, die dit jaar zestig jaar 'jong' is. In dit jubileumjaar houden we diverse activiteiten, waaronder de bedrijfsovernamedag waar we toekomstig opvolgers een rol hebben gegeven.'

Andere manier
Lynette Verweel, Simone Verhoeven en Jos Kroeze pakten de handschoen op toen zij door Erik Hassink werden gevraagd deze dag te organiseren. 'Het is niet iets wat je dagelijks doet', zegt Simone. 'We hebben het bewust op een andere manier georganiseerd, ik heb er veel van geleerd.' 
Gedurende de dag werd een aantal onderwerpen via filmpjes aan de circa tachtig aanwezige jongeren en ouders geïntroduceerd. Eerste filmpje ging over 'Wie zitten er aan tafel bij het opvolgingsproces?' Simone vertelde over haar thuissituatie, waar op het melkveebedrijf haar ouders, zijzelf en haar drie zussen en de man van haar oudste zus werkzaam zijn. 'Het is belangrijk dat je weet wat ieder wil richting bedrijfsopvolging, dat niemand wordt vergeten in het gezin', zegt Simone over het belang van het gesprek in het gezin. Jos vult haar aan: 'Op school leer je onder andere over de financiële kant van bedrijfsovername, maar de emotionele kant, het praten met de familie, is nog belangrijker. Daar moet je nu al mee beginnen. Als je van het begin af aan er bewust mee bezig bent en overname bespreekbaar maakt, voorkom je dat andere kinderen in het gezin na jaren er achter komen hoe de overname indertijd is gegaan. Dat zou dan kunnen leiden tot vervelende situaties en dat wil je niet.'

Vrijheid

'Wat voor ondernemer wil jij worden?' was het onderwerp van het filmpje waarin Jos vertelt over zijn zoektocht naar hoe hij ondernemer wil zijn. 'Mijn vader heeft om gezondheidsredenen het melkvee vervangen door jongvee. Het geeft een hoop vrijheid als je niet hoeft te melken. Ik kan nu verder kijken, naar wat bij mij past, naar wat ik leuk vind. Anders was ik waarschijnlijk als vanzelfsprekend het melkveebedrijf in gestapt.'
Het derde filmpje over 'Waar geloof jij in? Wat is uniek in wat jij doet?' laat zien hoe Lynette thuis op het akkerbouwbedrijf meewerkt. 'Het zaaiwerk vind ik het mooiste', aldus Lynette. 'Als specialisatie richten wij ons op de zaaiuienteelt. Ik zou het wel mooi vinden meer in de keten te werken, om meerwaarde te creëren. Dat vraagt om een groot netwerk, om actief zoeken naar kansen en mogelijkheden.' 

Veel praten
Een jonge boer die circa 15 jaar 'verder' in het overnameproces zit is Rob ter Haar uit Lelystad. Hij werd als 'ervaringsdeskundige' op 16 mei geïnterviewd door de jongeren aan de keukentafel. 'Rob heeft samen met zijn vrouw het bedrijf van zijn schoonouders overgenomen', vertelt Simone. 'Hij vertelde over het belang van veel met elkaar praten en dat hij veel ruimte heeft gekregen van zijn schoonvader in het bedrijf.' Op de dag was er ook aandacht voor persoonlijkheidsprofielen en ondernemersstijlen, waar dagvoorzitter Marlies Bosker van Movaeres vragen over stelde aan de jongeren en hun ouders.
Voorafgaand aan de dag hadden de deelnemers een enquête ingevuld over verdienmodellen, in het kader van 'wat voor ondernemer wil jij worden?'. Ron Methorst van de hogeschool gaf aan dat veel bedrijven nu voor de lage kosten markt produceren. Tegelijk geven steeds meer studenten aan dat zij produceren met een meerwaarde (concepten, eigen merk, niche markt) leuker vinden. 
Na afloop kregen de studenten veel positieve reacties op de dag. Zelf kijken ze ook tevreden terug. 'Ik ben heel trots op deze dag', aldus Lynette. 'Het was best spannend, maar het ging heel goed samen met Marlies.' Studieleider Erik Hassink: 'Het was mooi dat ze deze verantwoordelijkheid aan hebben gedurfd, ze hebben laten zien dit aan te kunnen.'

Tijdig beginnen 

Wat ze geleerd hebben over bedrijfsovername is dat 'tijdig beginnen' belangrijk is. 'Met gesprekken in het gezin leg je de basis voor de overname te zijner tijd', zegt Lynette. Jos vult aan: 'Verwachtingen over en weer uitspreken is heel belangrijk.' Simone sluit af: 'Ieders wens moet op tafel komen. Het is mooi als je de kans krijgt om over te nemen, dat brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee dat je dat dan goed wil doen.'

Passie voor ondernemerschap 
Simone Verhoeven (21) is derdejaars student Agrarisch ondernemerschap Dier- en veehouderij. Ze is afkomstig van een melkveebedrijf in Lelystad, dat zij samen met haar drie oudere zussen te zijner tijd wil overnemen. Ook de man van haar oudste zus is werkzaam op het bedrijf. 'Geen dag is hetzelfde in het bedrijf, we zijn allemaal met passie aan het werk', aldus Simone. Jos Kroeze (21) uit Eexter-Zandvoort doet dezelfde opleiding als Simone. Hij heeft interesse om thuis het jongveeopfokbedrijf te zijner tijd over te nemen. 'De veelzijdigheid van het werk spreekt mij aan en dat je alles zelf kunt bepalen', zegt Jos. Lynette Verweel (20) is derdejaars aan de opleiding Agrarisch ondernemerschap Tuin- en akkerbouw. Op het ouderlijk akkerbouwbedrijf in Zeewolde is de belangrijkste teelt zaaiuien. 'Wat jij doet, merk jij als ondernemer, daar heb jij het resultaat van, dat maakt ondernemen leuk en spannend', zegt Lynette.

 

Bron: Nieuwe Oogst