Focus op lesgeven vanuit kansen

De sinds 1992 bestaande Vaktechnische Commissie Melkveehouderij (VTC) van het Wellantcollege in Houten adviseert over de aansluiting van het lesprogramma bij de praktijk. LTO Noord-voorzitter Jakob Bartelds bezocht hen recentelijk.

Leden van deze commissie zijn de locatiemanager, docenten, melkveehouders, een melkstalbouwer en afgevaardigden van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en AB Vakwerk. ‘Ik ben trots op deze, vanuit het veld opgezette, commissie’, zegt locatiemanager Westerveld. Terecht, vindt Bartelds. ‘De landbouw heeft behoefte aan voldoende kracht op alle niveaus. Aansluiting van opleidingen bij de huidige praktijk blijft belangrijk’, stelt hij.

TOP-opleiding
Er wordt stilgestaan bij de TOP-opleiding, een initiatief van de VTC, die is bedoeld voor mbo-afgestudeerden, die zich verder willen ontwikkelen. Na twee jaar voorbereiding was het lesprogramma klaar. Dit jaar had de opleiding 22 deelnemers vanuit het hele land, ook zijinstromers die in het bedrijf willen meewerken. Een commissielid las in een column van Bartelds dat LTO Noord wil meebetalen aan opleidingen van leden en vraagt of dit ook kan gelden voor de TOP-opleiding. Andersom wordt geopperd om in de opleiding aandacht te besteden aan belangenbehartiging en LTO. Volgens Bartelds is het goed dat gastdocenten, zoals in de TOP-opleiding, uit het eigen werkveld komen.

Minder scholen
Bartelds vraagt naar de effecten van de overgang naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Volgens Westerveld heeft dit financiële voordelen. De AOC’s worden gelijk bekostigd als een ROC. In de toekomst zullen er minder scholen zijn. ‘Het centreren van meer volume is goed voor de onderwijskwaliteit en niet van invloed op de leerlingenaantallen’, stelt hij. Op de vraag wat LTO kan betekenen ten aanzien van de onderwijskwaliteit, antwoordt Westerveld: ‘De school moet zich verantwoorden richting de inspectie en haar regels. Deze gaan niet altijd samen met de wensen van de sector. De school moet zich verbonden voelen met de sector in de regio en andersom ook. De VTC biedt oplossingen.’ Een aantal leden van de VTC heeft stagiaires van Wellant op het bedrijf, eigen kinderen op de opleiding, zijn gastdocent of assessor. Voor het lesprogramma is regionale samenwerking met LTO belangrijk.

Samenwerking
De commissie praat ook over de samenwerking met externe commerciële partijen, zoals leveranciers van machines en datasystemen. Alles om aan te sluiten bij de praktijk. Daarom bezoeken leerlingen ook het congres Precisielandbouw, het Topkuilevenement en de jongerendag van Agrifirm. Verder gaan ze op een buitenlandse stage en doen ze aan uitwisselingen.

Tot slot vraagt Bartelds naar het toekomstbeeld. Jongeren blijken zich bewust te zijn van wat er op de melkveesector afkomt. De commissie wil hierin positief blijven en lesgeven vanuit de kansen en nieuwe technieken.

 

 

Bron: Nieuwe Oogst