AgroZorgwijzer

Aandacht voor agrarisch ondernemers en hun omgeving

Maak jij je zorgen over een agrariër in je omgeving? AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt passende hulp te vinden. 

Met aandacht voor elkaar werken we samen met reguliere hulpverlening aan een gezonde sector.Een project om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor boeren en tuinders met psychosociale problemen. De bijbehorende website www.agrozorgwijzer.nl geeft informatie over de signalen die duiden op psychosociale problemen en hoe het gesprek aan te gaan met agrarisch ondernemers die in geestelijke nood verkeren. De website van AgroZorgwijzer is vooral bedoeld om agrarisch ondernemers en erfbetreders bij te staan. Buiten de digitale omgeving werkt AgroZorgwijzer aan het verder versterken en zichtbaar maken van het uitgebreide netwerk aan hulpaanbieders op psychosociaal vlak. Hierbij verbindt AgroZorgwijzer de agrarische sector en de reguliere psychosociale hulpverlening.

Waarom AgroZorgwijzer?
Om gezamenlijk bij te dragen aan een gezonde sector. Als een agrarische ondernemer op zijn/haar bedrijf toenemende druk en mentale problemen ervaart, dan heeft dit zijn weerslag op de ondernemer zelf, het bedrijf en zijn/haar omgeving. AgroZorgwijzer ziet het belang van een betere verbinding en goede samenwerking met de reguliere hulpverlening. Samen werken zij aan een goed vangnet. AgroZorgwijzer is een initiatief van Nederlandse Zuivel Organisatie, ZuivelNL, Zorg Om Boer en Tuinder en Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Links: