Samenwerking ZOB, AZ en VLT

Het vertrouwensloket, AgroZorgwijzer, ZOB, Informatiecentrum? Hoe verhoudt zich dat en wat is de rol van LTO Noord hierin?

Vernieuwde rol van het InformatieCentrum 
Leden van LTO Noord konden altijd al met al hun vragen, opmerkingen en suggesties op het terrein van belangenbehartiging, beleid, projecten en dienstverlening én voor korte telefonische adviezen terecht bij het LTO Noord Informatiecentrum. Sinds kort is deze dienst uitgebreid en is het informatiecentrum voor haar leden ook een luisterend oor.

LTO Noord wil op deze manier meer instaan voor leden op het vlak van mentale gezondheid. Daarmee wil zij niet opnieuw het wil uitvinden, maar wordt optimaal gebruik gemaakt van  bestaande initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren, AgroZorgwijzer en Zorg om Boer en tuinder. Op deze manier kan LTO Noord leden optimaal bedienen bij hun zorgvraag. 

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren 
Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren wil verminderde zorg bij landbouwhuisdieren terugdringen en tijdig een halt toeroepen. Om ons werk goed te doen, zijn we afhankelijk van meldingen van erfbetreders. Veeartsen, collega agrarische ondernemers of diervoeder leveranciers betreden dagelijkse boerenerven en merken verminderde dierzorg op. Een team van deskundigen bestaande uit onder andere veeartsen en agrarische bedrijfsadviseurs neemt iedere melding zorgvuldig in behandeling. Het loket adviseert en begeleidt de agrariërs, het legt geen boetes op. Ziet u signalen van verminderde dierzorg? Onderneem actie!

LTO Nederland is partners van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. De projectuitvoering ligt mede bij collega’s van het programma Projecten en Ontwikkeling van LTO Noord.

AgroZorgwijzer 
Maak jij je zorgen over een agrariër in je omgeving? AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. AgroZorgwijzer draagt bij aan het creëren van een netwerk voor boeren en tuinders met psychosociale problemen. De bijbehoren de website www.agrozorgwijzer.nl geeft informatie over de signalen die duiden op psychosociale problemen en hoe het gesprek aan te gaan met agrarisch ondernemers die in geestelijke nood verkeren. De digitale AgroZorgwijzer is vooral bedoeld om agrarisch ondernemers en erfbetreders bij te staan. Ook werkt AgroZorgwijzer aan het verder versterken en zichtbaar maken van het uitgebreide netwerk aan hulpaanbieders op psychosociaal vlak. Hierbij verbindt AgroZorgwijzer de agrarische sector en de reguliere psychosociale hulpverlening. Kijk op de Agro-Zorgnetwerkkaart in om inzicht te krijgen wie wat kan doen voor het welzijn van de ondernemer. 

De projectuitvoering van AgroZorgwijzer ligt mede bij collega’s van het programma Projecten en Ontwikkeling van LTO Noord. Het informatiecentrum en bestuurders gebruiken het Verwijsschema van AgroZorgwijzer als hulpmiddel voor het vinden van passende hulp bij een hulpvraag van een lid. 

Zorg om Boer en Tuinder
Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf, voor het gezin en voor zichzelf. Stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) helpt ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen. De vrijwilligers van Zorg om Boer en Tuinder bieden een luisterend oor, telefonisch of tijdens gesprekken aan de keukentafel. Wij luisteren, zijn uw klankbord en helpen een weg uit de problemen te vinden. Daarbij hebben we tijd en aandacht voor u! Onze hulp is vertrouwelijk en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
In uw zoektocht naar een toekomst met perspectief bieden wij ondersteuning. Onze vrijwilligers helpen u de zaak weer op de rij te krijgen en de regie weer in eigen hand te nemen. Daarbij maakt Zorg om Boer en Tuinder gebruik van een uitgebreid netwerk van deskundigen op allerlei terreinen waar we u mee in contact kunnen brengen.

LTO Noord verbindt haar leden waar mogelijk met Zorg om Boer en Tuinder.