|||

Agrarisch natuurbeheer

Professioneler, efficiënter en effectiever. Dat zijn de kenmerken van het nieuwe model waarin agrarisch natuur- en landschapsbeheer is gegoten.

Per 1 januari 2016 zijn in Nederland collectieven opgericht. Dit zijn koepels van agrarische natuurverenigingen. Het is aan elk collectief om afspraken te maken met boeren die dat willen, over het beheer (wie, wat, waar, met welk doel, kosten) en toe te zien op de te behalen natuurdoelen. 

LTO Noord vindt agrarisch natuur- en landschapsbeheer een serieuze bedrijfstak. Boeren die (een deel van) hun werk wijden aan natuur, dienen een maatschappelijk doel. Ze verdienen daarvoor een eerlijke beloning. Dat is een van de redenen dat er in elk collectief, ten minste één vertegenwoordiger van LTO Noord zit.

Geen beperkingen
Verder vinden wij het belangrijk dat boeren die een deel van hun gronden als natuur beheren, niet de dupe worden van hun eigen handelen. We willen voorkomen dat een boer die successen boekt met zijn natuurbeheer, beperkt wordt in het uitvoeren van zijn overige werkzaamheden (schaduwwerking). Datzelfde geldt uiteraard voor zijn buurman. Op gebiedsniveau maken we hier dan ook afspraken over.

Persoon man

Wubbo de Raad

Contactpersoon Agrarisch Natuurbeheer

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.