'Boeren meten zelf vlinders' officieel van start (pilot 2019)

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting starten een unieke samenwerking en ontwikkelen met elkaar een monitoringsprogramma waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren.

Dit meetnet in ontwikkeling heet het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG.

Dinsdag 27 augustus was de officiele aftrap van het project met een bijeenkomst bij Boerderij Saalland in Lelystad. Geïnteresseerden en pers kwamen alles te weten over dit unieke project en konden zelf ervaren hoe vlinders door inzet van een LedEmmer worden geteld in agrarisch gebied.

Unieke samenwerking
In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat de soorten insecten en met name de biomassa van insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting reden om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht en met elkaar BIMAG te ontwikkelen.

Boeren in Nederland gaan zelf meten
Akkerbouwers, tuinders, melkveehouders, van gangbaar tot biologisch. Diverse boeren verspreid over heel Nederland doen mee. Zij starten met het zelf meten van dag- en nachtvlinders, met behulp van een telroute en een LedEmmer.

Project Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden (BIMAG)
Meer weten over het project, klik hier.