bloemrijke akkerrand

Samen voor biodiversiteitsprijs

LTO Nederland is een van de partners in het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Binnen dit netwerk loopt momenteel een prijsvraag waar we u op willen attenderen.

Boeren en particulieren die samen aan de slag gaan met het versterken van de biodiversiteit in hun eigen regio, dat is het doel van de ‘Samen voor biodiversiteitsprijs’. Inzenders kunnen één van de twee prijzen van maximaal €25.000 voor de realisatie van het project winnen.
De deadline voor het inzenden van uw plan is 9 februari 2020.

Klik hier voor meer informatie over de prijs en de criteria voor deelname.