Bij

Succesvolle oproep bijvriendelijk boerenerf

Ruim 70 enthousiaste ondernemers die de bij een warm hart toedragen, hebben zich aangemeld na de oproep van LTO Noord voor ambassadeurs voor het tweejarige project Het Boerenerf: The Place to Bee!

Het landelijk projectteam, onder aansturing van Projecten LTO Noord projectmanager Saskia Scheer, is gestart met het selecteren van de 12 ambassadeurs, die als voorbeeldbedrijf zullen dienen. Bij de selectie wordt gekeken naar spreiding over de sectoren, grondsoorten en het land.
 
Voedsel, nest en overleving
De meeste voorbeeldbedrijven hebben al ervaring met bijvriendelijke maatregelen. Enkelen staan nog aan de start om iets te gaan doen op hun erf om voor bijen en insecten een beter bed & breakfast te bieden. De maatregelen zijn te verdeling in drie categorieën: voedsel (gevarieerde erfbeplanting), nestelgelegenheid (insectenhotels, maar ook bijvoorbeeld zand) en overleving (omgang met gewasbeschermingsmiddelen).
De al bestaande website bijenkennisnet bevat al veel kennis en informatie over bijen als resultaat van een eerdere samenwerking tussen LTO en de Nederlandse Bijenvereniging.
 
Meer informatie?
Landelijk projectmanager: Saskia Scheer, sscheer@projectenltonoord.nl of tel 06-13925546
Regionale projectleider: Ankie de Jong, adjong@projectenltonoord.nl of 06-20410830
 
Hoofdfinancier van het project Het Boerenerf: The Place to Bee! is LTO Noord Fondsen.