natuurinclusief met koeien

‘Campagne moet burgers wijzen op biodiversiteit’

De publiekscampagne ‘Maak grijs groener’ van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel moet Nederlanders bewuster maken van biodiversiteit en de manieren om deze te herstellen. Ben Haarman is als portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling van LTO Nederland betrokken bij het deltaplan.

Wat is de rol van LTO in het deltaplan?
‘Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is in 2018 ontstaan door een samenwerking van negentien partijen met affiniteit met landbouw, natuur en openbare ruimte. Als grondgebruikers hebben deze partijen mogelijkheden om iets aan biodiversiteitsherstel te doen. Er zijn nu meer dan zestig partners bij betrokken. Namens LTO Nederland zit ik in het bestuur.’

Waarom is de campagne opgezet?
‘Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 60 procent van de Nederlandse bevolking niet weet wat biodiversiteit inhoudt. Ik ben daar best wel van geschrokken. Ik had gehoopt dat de betrokkenheid en kennis op dit vlak dieper geworteld waren, maar ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat inwoners van een stad veel minder bij biodiversiteit stilstaan.’

Wat houdt de campagne in?
‘Het doel is om de samenleving meer bewust te maken van wat biodiversiteit is, waarom het belangrijk is en wat je zelf in je eigen omgeving kunt doen om het te herstellen. Je moet niet met een beschuldigende vinger naar elkaar wijzen. Het gaat erom dat de samenleving een gezamenlijke verantwoordelijkheid neemt. Bewustwording is een belangrijke eerste stap.’

Hoe moet die bewustwording eruitzien?

‘De publiekscampagne richt zich op simpele dingen waarmee burgers in hun eigen omgeving een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. Voor de agrarische sector is het koopgedrag belangrijk. Als burgers kiezen voor producten met een biodivers keurmerk, dragen zij bij aan biodiversiteit in de landbouw.’

Wordt de landbouw zonder dat koopgedrag niet biodiverser?

‘Als ik hoor en zie hoeveel boeren en tuinders met biodiversiteit bezig zijn of daar wat mee willen doen, is dat best veel. Zij staan er open voor, maar de inspanningen moeten wel leiden tot een lagere kostprijs of een hogere opbrengstprijs. Hierover zijn met alle partijen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel afspraken gemaakt. Dit is een randvoorwaarde. Daar is ook geen discussie over.’

Bron: Nieuwe Oogst