|||

Faunaschade

Het afwisselende landschap is mede ontstaan door eeuwenlang agrarisch grondgebruik. Boeren en tuinders hebben zorg voor hun omgeving, de dieren en de planten. Veel agrarische ondernemers combineren hun bedrijf ook met natuur- en landschapsbeheer. 

De aandacht voor de soortenrijkdom heeft ook schaduwkanten. Sommige diersoorten, zoals ganzen, kraaiachtigen en wilde zwijnen gedijen zo goed dat ze soms aanzienlijke schade aan landbouwgewassen toebrengen. 
Voordat de grondeigenaar een schadevergoeding kan claimen bij het Faunafonds, moet hij eerst aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om schade te voorkomen. Maar tegelijkertijd zijn de mogelijkheden daartoe zeer beperkt. 

Voor succesvol faunabeleid is de medewerking van de agrarische sector onmisbaar. LTO Noord streeft ernaar dat het faunabeleid zo is ingericht, dat er draagvlak voor is bij haar leden.

Persoon man

Ard Mooij

Contactpersoon Faunaschade en landbouwverkeer

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.