Hoe vraagt u een tegemoetkoming bij ganzenschade aan

De bodemtemperatuur stijgt, het gras gaat weer groeien. Ook de kans op schade aan gras door ganzen neemt weer toe.

Als agrariër kunt u voor deze schade onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen. Zo is het bijvoorbeeld vaak nodig dat u de dieren verjaagd met ondersteunend afschot. 

Schade veroorzaakt door watervogels zoals ganzen, smienten en zwanen, wordt wel ‘faunaschade’ genoemd. Heeft u binnen uw agrarisch bedrijf faunaschade, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze vraagt u aan bij BIJ12, de organisatie die namens de provincies de tegemoetkomingen bij faunaschade regelt. Kijk hiervoor op www.faunaschade.nl.

Instructiefilm hoe faunaschade melden
Akkerbouwer Maarten Janse uit het Zeeuwse Wolphaartsdijk heeft een filmpje gemaakt om het voor boeren makkelijker te maken om faunaschade te melden. Klik hier voor de instructiefilm. Liever op papier? Klik hier voor het instructiedocument: Hoe faunaschade melden.

Voorwaarden
Voor een tegemoetkoming in faunaschade moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet u er bijvoorbeeld alles aan doen om schade te voorkomen. Meer informatie over deze ‘spelregels’ vindt u op www.bij12.nl/faunaschade. Een van deze spelregels gaat over verjagen met ondersteunend afschot.

Verjagen met ondersteunend afschot
Omdat dieren volgens de wet beschermd zijn moet u wel een ontheffing of vrijstelling hebben om te mogen verjagen met ondersteunend afschot. Iedere provincie bepaalt zelf voor welk dier, in welke periode, welk gebied en gewas een ontheffing of vrijstelling geldt. Voor de meeste provincies geldt een winterrustperiode waarin overwinterende ganzen niet verjaagd mogen worden. Maar na het vertrek van de winterganzen is verjaging met ondersteunend afschot in de meeste provincies wel toegestaan. Of dit ook voor uw provincie geldt, kunt u nagaan bij de Faunabeheereenheid (FBE) in uw provincie via www.faunabeheereenheid.nl.

Tijdig aanvragen
Wanneer u de schade aan uw gewassen heeft, moet u uiterlijk op de dag dat u de schade ontdekt een ontheffing voor afschot aanvragen. Dit doet u bij uw Faunabeheereenheid of uw provincie. Vraagt u de ontheffing later aan, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Een andere voorwaarde voor tegemoetkoming in de schade is dat u minimaal op twee verschillende dagen per week de dieren verjaagd met ondersteunend afschot.

Vastleggen van verjaagacties
Om verder in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade, moet u aan kunnen tonen dat u heeft verjaagd met ondersteunend afschot. U moet dus alle acties op uw schadepercelen die zijn uitgevoerd op basis van de ontheffing of vrijstelling registeren. Dit doet u in het Faunaregistratiesysteem op www.faunaschade.nl. U moet ook de acties vastleggen waarbij geen dieren worden gedood of waarbij geen dieren worden aangetroffen. Alleen acties die gericht zijn op het doden van de dieren tellen mee in de beoordeling. Acties die alleen gericht zijn op het verjagen, bijvoorbeeld met een vogelafweerpistool, tellen niet mee.

Uitbetaling tegemoetkoming
De tegemoetkoming in faunaschade wordt aan u uitbetaald als u voldoet aan alle voorwaarden, waaronder die voor verjaging met ondersteunend afschot. Kijk voor meer informatie op www.bij12.nl/faunaschade.

LTO Noord over faunaschade
LTO Noord benadrukt dat het van groot belang is om de schade te melden en/of om een tegemoetkoming aan te vragen. Klik hier voor meer informatie over het thema faunaschade.