Muizen blijven aandacht vragen

De muizenplaag in landbouwgronden is zich nog steeds aan het ontwikkelen. Naast de oorspronkelijke hot spots in het zuidwestelijke deel van Friesland duiken nu ook muizen op in andere delen van Friesland, maar ook in Zuid-Holland en in de provincie Groningen.

Veel agrariërs hebben zich grote inspanningen (financieel en anderszins) getroost om door soms dag en nacht te bevloeien de muizen kort te houden. Bijkomstig voordeel van die aanpak was dat ook de gevolgen van droogte hierdoor werden getemperd. Gedurende het seizoen is duidelijk geworden dat gezamenlijke bestrijding op gebiedsniveau nodig is om duurzaam succes te hebben. Tegelijkertijd is gebleken dat alle inspanningen ten spijt de muizenpopulatie steeds weer op veert en zich ook uitbreid naar andere gebieden. Het is nu vooral wachten op hoe, net als in eerdere situaties, de plaag op een natuurlijke wijze stopt. Het is te hopen dat dit voor het volgende groeiseizoen gebeurt.

De plaag waar wij nu in zitten heeft in aanvulling op de ervaringen in 2014 nog meer zicht gegeven op hoe een plaag zich ontwikkeld en hoe je daar als boer op kunt/ moet anticiperen. Het voornemen ligt er om die ervaringen en opgedane kennis te bundelen en te verwerken in een handreiking welke boeren die muizen in hun land hebben, handelingsperspectief kan geven. Aanvullend wordt gekeken hoe ook satellietbeelden een rol kunnen spelen in het voorspellen van ontwikkelingen en de bewustwording bij boeren.

Om de goede dingen te kunnen doen maar ook gericht te kunnen communiceren met leden en gebieden die met muizen worden geconfronteerd is het van belang om zicht te krijgen op locaties waar de muizen als plaag worden ervaren. Het muizenmeldpunt dat door LTO Noord wordt beheerd is hierin een waardevol instrument.  
Via het muizenmeldpunt kunt u  helpen om het beeld compleet te maken en te houden.


Bron: Foto: Tienke Wouda