Ganzencoordinator Gelderland voor aanpak ganzen

De enorme overlast van ganzen in Gelderland moet minder. Daarom werkt LTO Noord, samen met andere partijen, aan de komst van een ganzencoördinator in Gelderland.

Het idee voor zo’n ‘regelneef’ is afgekeken van de succesvolle inzet van de grofwild coördinator, waar de Fauna Beheers Eenheid (FBE) Gelderland al jaren gebruik van maakt. Deze grofwild coördinator analyseert afschot cijfers, houdt intensief contact met wildbeheereenheden (WBE’s) en vormt zo een belangrijke schakel tussen de FBE en jachthouder. Dit alles om doelstanden in een gewenste richting te krijgen.

Adviesgroep ganzen
Onlangs werden de eerste stappen gezet om ook voor de ganzen, de belangrijkste veroorzaker van faunaschade in Gelderland, een dergelijke coördinatierol op te gaan zetten. Het idee hiervoor kwam tot stand in het Ganzenafstemmingskader (GAK). Dit is een vrij unieke adviesgroep die de FBE Gelderland uitsluitend adviseert over alles wat ganzen aan gaat. Samengesteld uit grondgebruikers, jagers en terrein beherende organisaties (TBO’s) wordt in het GAK nagedacht over doelstanden, provinciaal beleid, maar ook over heel praktische zaken als de afzet van geschoten ganzen.

Taaie uitdaging
‘Het GAK ziet dat de schades en overlast veroorzaakt door ganzen nog steeds sterk oplopen en dat het verlagen van de standen een taaie uitdaging vormt. Door net als bij het grofwild een bevlogen coördinator aan te stellen die WBE’s helpt met hun uitvoerende taak hoopt de FBE Gelderland het tij te kunnen keren’, vertelt Hans van Beuzekom, die als regiobestuurder LTO Noord regio Oost fauna in zijn portefeuille heeft. Hij is voorzitter van het GAK en lid van de FBE Gelderland is.

‘Zaken als afschotplannen maken en samenwerking met TBO’s bevorderen om hun terreinen toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld nestbehandeling zijn taken die een dergelijke coördinator op zich zou kunnen nemen’, aldus Van Beuzekom. ‘Denk ook aan veranderingen in ontheffingen en gemeentes benaderen om ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid als het gaat om wildbeheer. Het gaat om vele stappen die nadrukkelijker genomen kunnen worden.’

Dit alles moet ertoe gaan leiden dat de enorme ganzenoverlast die veel grondgebruikers ervaren de komende jaren gaat afnemen. ‘We moeten dit samen oplossen en dat is niet eenvoudig. Een ganzencoördinator is voor mij een belangrijke stap in de goede richting’, stelt Van Beuzekom.