Plaagdierbestrijding

Om overlast van ratten en muizen te beperken kunnen rodenticiden worden gebruikt. Sinds 1 juli 2015 heeft elke agrariër een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het mogen toepassen van rodenticiden op het eigen bedrijf. Het Ctgb heeft daarnaast aanvullende eisen gesteld aan het buitengebruik van rodenticiden (voor gebruik binnen gebouwen gelden deze dus niet). Dit naar aanleiding van o.a. uitkomsten van een onderzoek naar effecten op niet-doelwit organismen. Besloten is om deze eisen uit te werken in de vorm van een certificering “IPM rattenbeheersing”. De certificering gaat  in op 1 januari 2017 en betekent voor agrariërs het volgende:  • Om aan te tonen dat gewerkt wordt volgens IPM (Integrated Pest Management) principes is een vakbekwaamheidsbewijs IPM nodig; dit is een verdere uitwerking van het al bestaande, verplichte vakbekwaamheidsbewijs KBA. De (aangepaste) opleidingen hiervoor zijn inmiddels in ontwikkeling en worden naar verwachting vanaf september 2016 weer gegeven;
  • Daarnaast is voor buitengebruik van rodenticiden een bedrijfscertificering nodig. Afgesproken is dat audits t.b.v. deze certificering voor agrariërs worden gecombineerd met audits voor bestaande certificeringsschema’s als GlobalGAP, IKB en VVAK. Agrariërs die hun bedrijf willen certificeren kunnen zich vóór 1 januari 2017 hiervoor registreren. De eerste audit mag eventueel na die datum, maar uiterlijk vóór 1 juni 2017 plaatsvinden. Uiteraard blijft bedrijfscertificering op een later tijdstip ook mogelijk; in de tussentijd mag u dan echter zelf geen rodenticiden inzetten rondom gebouwen op uw bedrijf.

Tot 1 januari 2017 geldt een overgangsregeling. Buitengebruik van rodenticiden is in deze periode nog toegestaan zonder bedrijfscertificering, maar moet wel gemeld worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (kies bij rubriek: Risicovolle stoffen en bij soort: Buitengebruik anticoagulantia). Voorwaarde is dat het middel ingezet wordt volgens de principes van IPM; dat wil zeggen alleen als preventieve en niet-chemische maatregelen niet afdoende blijken te zijn. Controleer daarnaast op het etiket of het betreffende middel een toelating voor buitengebruik heeft.

LTO erkent het belang van een veilig en verantwoord gebruik van rodenticiden, zowel voor het milieu als vanuit het oogpunt van resistentiemanagement. Tegelijkertijd moet buitengebruik van rodenticiden door agrariërs mogelijk blijven onder realistische en haalbare voorwaarden. LTO heeft zich daarom gedurende het traject waarin de certificering is uitgewerkt ingezet om deze voor agrariërs zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te houden. Hiermee hebben we onder andere bereikt dat er in het handboek IPM rattenbeheersing onderscheid gemaakt wordt tussen professionele knaagdierbestrijders en agrariërs. Ook lopen er nog gesprekken tussen LTO en de schemahouder KPMB over een voor agrariërs werkbare uitvoering van de bedrijfscertificering, en de kosten hiervan.

Zodra er meer duidelijkheid is over waar en hoe u zich kunt certificeren informeren we u hierover. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u deze stellen via info@ltonoord.nl.