trekker

Snelheidsverhoging landbouwvoertuigen dichterbij

De Ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van de APK-plicht voor tractoren.

LTO Nederland is content met het voorstel waarvan de hoofdlijnen in oktober vorig jaar met de minister overeengekomen zijn. Het wetsvoorstel wordt binnenkort voor vaststelling naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat de nieuwe regelgeving nog dit jaar in werking treedt. De snelheidsverhoging naar 40 km/u voor landbouwtrekkers komt hiermee een stap dichterbij.

 

De invoering van de APK-plicht voor landbouwtrekkers is een verplichting vanuit Europa. De Nederlandse regering heeft besloten om, naast de invoering van de APK-richtlijn, ook invulling te geven aan een door de sector gewenste verhoging van de maximum snelheid van landbouwvoertuigen van 25 km/u naar 40 km/u (buiten de bebouwde kom). Naast de inrichting van één centraal loket voor ontheffing verlening.

 

Registratieplicht
Als gevolg van het wetsvoorstel moeten alle landbouwvoertuigen geregistreerd worden. Het kentekenplaat wordt verplicht voor voertuigen die sneller rijden dan 25 km/u, gebruik willen maken van rondwegen of voor de toegang tot wegen een ontheffing nodig hebben. Op verzoek van LTO Nederland zijn trekkers die voor landbouwdoeleinden worden ingezet vrijgesteld van de APK-verplichting. Ook komt er één centraal loket voor ontheffing verlening. Bij dit loket kan per voertuig een breedte en/of lengte ontheffing verleend worden voor alle wegen. 


Provinciale- en/of rondwegen
LTO Nederland portefeuillehouder Veiligheid en Pacht Alfred Jansen is ook positief over de toezegging van de wegbeheerders om gekoppeld aan de maximale snelheidsverhoging  een ‘ja, tenzij-benadering’ te kiezen bij het vrijgeven van provinciale en/of rondwegen voor het landbouwverkeer. "De doorstroming van het landbouwverkeer kan daarmee vlotter en veiliger plaatsvinden. Kernen van dorpen en steden kunnen vermeden worden. Het is daarom verstandig dat we deze toezegging ook inbrengen bij de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord bij de provincies". Het wetsvoorstel wordt pas van kracht nadat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer groen licht hebben gegeven. Zoals gezegd is de verwachting dat het voorstel eind 2019 in werking treedt.