oogst gerst

Belading van wagens tijdens oogstwerkzaamheden

De oogstwerkzaamheden zijn alweer begonnen en zullen de komende tijd voortduren. Ook dit jaar controleert de politie agrarische oogstcombinaties. De belading van de oogstwagens is een van de punten.

De wetgeving over het afdekken van de lading is door inzet van LTO in 2014 veranderd. Nog niet iedere handhaver is hiervan op de hoogte.

Voorheen moest losse lading, die u onderweg zou kunnen verliezen, worden afgedekt. LTO heeft inzet gepleegd op losse lading, afdekplicht en het boetebeleid. Al in 2012 is met het Openbaar Ministerie de afspraak gemaakt dat per 2013 de instructie aan agenten luidde dat wanneer onder de randen van de zijschotten voldoende ruimte is om eventueel schuivende lading op te vangen die in het midden boven de schotten uitsteekt, verbalisering wegens dreiging van afvallende lading niet nodig is. De verkeerswet is hierop aangepast. Het afdekken is verplicht als door afvallende of afwaaiende lading gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan. Dit betekent dat er zodanig onder de schotten geladen kan worden dat het betreffende product ook bij schuiven in de kipper zal blijven en er niet af zal vallen. Er mag dus een kop op zitten, maar wel zo dat het product bij schuiven in de kipper past.

Heeft de politie een andere mening, dan is het goed om foto's te maken van de combinatie voor het bezwaar maken tegen een boete. Voor het stimuleren van veiliger weggebruik met (land-)bouwvoertuigen heeft Cumela Nederland de brochure 'Ik rij veiliger!' ontwikkeld. Deze is te vinden op www.cumela.nl.