LTO: Openstelling rondwegen goede zaak voor verkeersveiligheid

Naar verwachting is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en implementatie van de richtlijn 2014/45/EU. Hiermee voldoet Nederland aan de Europese APK-plicht voor landbouwvoertuigen die harder dan 40 km/u kunnen rijden. De Europese APK-plicht had in mei 2018 al in werking moeten treden. LTO Nederland heeft zich er samen met Cumela en Fedecom voor ingezet om aan de invoering van deze richtlijn voor de sector relevante zaken te koppelen.

Voor boeren en tuinders zijn een verhoging van de maximum snelheid voor landbouwvoertuigen naar 40 km/u en de komst van één loket voor ontheffingsverlening belangrijk. LTO benadrukt dat het voor de sector daarnaast van belang is dat het wetsvoorstel in zijn geheel wordt aangenomen en er niet aan cherry picking wordt gedaan. Ook moeten de administratieve lasten voor de sector worden beperkt. De snelheidsverhoging maakt het mogelijk om (land)bouwvoertuigen over veiligere routes af te wikkelen. In plaats van over parallelwegen met fietsers en door stads- en dorpskernen, kan er na het van kracht worden van het wetsvoorstel meer over provinciale wegen en rondwegen om woonkernen worden gereden.

Overgangsperiode
Als zowel de Tweede als Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel, dan geldt een overgangsperiode tot 2025. Alle (land)bouwvoertuigen moeten na het van kracht worden van het wetsvoorstel vanaf 2025 een kentekenplaat voeren. Nieuwe trekkers worden na inwerkingtreding van de wet direct voorzien van een kentekenplaat. Landbouwvoertuigen die eerder dan 2025 gebruik willen maken van de snelheidsverhoging, een ontheffing willen aanvragen of gebruik willen maken van provinciale wegen, hebben voor 2025 een kentekenplaat nodig.

Verkeersveiligheid belangrijk
Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid & Pacht van LTO Nederland: “Dit wetsvoorstel is een goede zaak voor de verkeersveiligheid. Hierdoor kan landbouwverkeer veilig en beter worden afgewikkeld. Het wordt voor boeren makkelijker maar bovenal veiliger om met de trekker op de juiste plek te komen. Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen met deze wet rondwegen voor landbouwvoertuigen openstellen. Dat is een significante verbetering voor de verkeersveiligheid in dorpen en de directe omgeving.”

De registratie-/kentekenplicht is niet van toepassing voor landbouwvoertuigen die het erf niet verlaten. De nieuwe regelgeving geldt evenmin voor fruitpluktreinen. De registratie- en kentekenplicht geldt ook voor bosbouwtrekkers, motorrijtuigen, mobiele machines en aanhangwagens met beperkte snelheid.

Wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en implementatie van de richtlijn 2014/45/EU.

Bron: LTO Nederland