LTO: Snelheidsverhoging significante verbetering verkeersveiligheid

Het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en implementatie van de richtlijn 2014/45/EU is in de Tweede Kamer met meerderheid van stemmen aangenomen.

Met dit wetsvoorstel voldoet Nederland aan de Europese APK-plicht voor landbouwvoertuigen, die harder dan 40 km/u kunnen rijden. Reden voor het wetsvoorstel was de Europese APK-plicht, die in mei 2018 al in werking had moeten treden. LTO Nederland heeft zich er samen met Cumela en Fedecom voor ingezet dat aan deze richtlijn een snelheidsverhoging naar 40 km/u en de komst van één loket voor ontheffingsverlening worden gekoppeld. Met de snelheidsverhoging kan landbouwverkeer over veiligere en betere routes rijden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Na het van kracht worden van dit wetsvoorstel kunnen provincies, gemeenten en waterschappen rondwegen voor landbouwvoertuigen openstellen. Boeren en tuinders kunnen dan meer over provinciale wegen en rondwegen rijden in plaats van over parallelwegen met fietsers en door stads- en dorpskernen te rijden.

Op verzoek van LTO Nederland is in het wetsvoorstel ook vastgelegd dat de APK-plicht niet van toepassing is op trekkers, die in de agrarische sector worden gebruikt. Via een amendement van Von Martels (CDA) en Dijkstra (VVD) is een evaluatiemoment bedongen om te bezien of de kosten en administratieve lasten niet hoger uitvallen.

Overgangsperiode
Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, dan geldt een overgangsperiode tot 2025. Alle (land)bouwvoertuigen moeten na het van kracht worden van het wetsvoorstel vanaf 2025 een kentekenplaat voeren. Nieuwe trekkers worden na inwerkingtreding van de wet direct voorzien van een kentekenplaat. Landbouwvoertuigen, die eerder dan 2025 gebruik willen maken van de snelheidsverhoging, een ontheffing willen aanvragen of gebruik willen maken van provinciale wegen, hebben voor 2025 een kentekenplaat nodig.

De registratie-/kentekenplicht is niet van toepassing voor landbouwvoertuigen, die het erf niet verlaten. De nieuwe regelgeving geldt evenmin voor fruitpluktreinen. De registratie- en kentekenplicht geldt ook voor bosbouwtrekkers, motorrijtuigen, mobiele machines en aanhangwagens met beperkte snelheid. 

 

Bron: LTO Nederland