LTO: Snelheidsverhoging en openstelling rondwegen goede zaak voor veilige doorstroming landbouwverkeer

De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en implementatie van de richtlijn 2014/45/EU goedgekeurd.

Met dit wetsvoorstel voldoet Nederland aan de Europese APK-plicht voor landbouwvoertuigen die harder dan 40 km/u kunnen rijden. 

Op verzoek van LTO Nederland is in het wetsvoorstel vastgelegd dat de APK-plicht niet van toepassing is op trekkers die in de agrarische sector worden gebruikt.
LTO Nederland heeft zich er samen met Cumela Nederland en Fedecom voor ingezet dat aan het wetsvoorstel de snelheidsverhoging, een betere toegang tot provinciale wegen en de komst van één loket voor ontheffingsverlening zijn gekoppeld. Hierdoor kan het landbouwverkeer over veiligere en betere routes rijden.

Lees hier het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en implementatie van de richtlijn 2014/45/EU.

Snelheidsverhoging
Voor agrarische ondernemers is de verhoging van de maximum snelheid voor landbouwvoertuigen naar 40 km/u belangrijk. De snelheidsverhoging is een belangrijke voorwaarde om met landbouwverkeer deel te nemen op de provinciale wegen. Daarmee heeft het landbouwverkeer een alternatief om buiten de bebouwde kom van dorpen en stadscentra te rijden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Een ander belangrijk voordeel is dat er een centraal loket voor ontheffingen bij de RDW komt. De RDW gaat straks namens de wegbeheerders de landbouwontheffingen afgeven, wat de aanvraag een stuk gemakkelijker maakt.

Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid & Pacht van LTO Nederland: “Dit wetsvoorstel is een goede zaak voor de verkeersveiligheid. Hierdoor kan het landbouwverkeer veilig en beter worden afgewikkeld. Het wordt voor boeren makkelijker maar bovenal veiliger om met de trekker op de juiste plek te komen. Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen met deze wet rondwegen voor landbouwvoertuigen openstellen. Dat is een significante verbetering voor de verkeersveiligheid in dorpen en de directe omgeving.”

Registratie- en kentekenplicht
De aangenomen wet regelt tevens verplichte registratie voor (land)bouwvoertuigen. Ook moeten alle landbouwvoertuigen vanaf 2025 een kentekenplaat voeren. Nieuwe trekkers worden direct al voorzien van een kentekenplaat. De registratie- en kentekenplicht geldt ook voor bosbouwtrekkers, motorrijtuigen, mobiele machines en aanhangwagens met beperkte snelheid. Verder moeten landbouwvoertuigen die eerder dan 2025 gebruik maken van de snelheidsverhoging een ontheffing aanvragen en bij gebruik van provinciale wegen al voor 2025 een kentekenplaat dragen. LTO Nederland heeft zich er sterk voor gemaakt dat de kosten voor de ondernemer zo beperkt mogelijk te houden. Dit heeft erin geresulteerd dat registratie en kentekening binnen de conversieperiode voor het niet kostendekkende bedrag van ca. €30,00 per voertuig mogelijk is.

Conversieperiode en uitzonderingen
De registratie en kentekening bij de RDW van alle bestaande landbouwvoertuigen zal binnen een bepaalde periode (conversieperiode) plaatsvinden. Over de looptijd van deze periode wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. Voor registratie/kentekening van bestaande landbouwvoertuigen binnen de conversieperiode is een keuring niet verplicht. Dit is wel het geval nadat de conversieperiode is afgelopen. Voor landbouwvoertuigen die het erf niet verlaten en fruitpluktreinen geldt de registratie- en kentekenplicht niet.

Bron: LTO Nederland