Landbouwverkeer

Enquête wet snelheidsverhoging en kentekening landbouwverkeer

Op 1 januari 2021 is de registratie-/kentekenplicht voor het landbouwverkeer ingevoerd. In combinatie met onder meer een verhoging van de maximum snelheid en een betere toegang tot provinciale wegen.

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) heeft HasKoning/DHV gevraagd om de huidige situatie met betrekking tot de doorstroming van het landbouwverkeer in kaart te brengen. Deze zogenaamde ‘nulmeting’ zal later worden gebruikt om de wetswijziging te kunnen evalueren.

Het is voor de agrarische sector van belang dat deze ‘nulmeting’ goed gebeurt. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de effecten van de wetswijzing te evalueren. Om deze reden ontvangt u het verzoek deze enquête in te vullen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

De gegevens worden anoniem verwerkt en het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 28 februari 2021.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de enquête, dan kunt u een e-mail sturen naar Kentekening@rhdhv.com.

Bron: LTO Nederland