Onderhandelingen met telecombedrijven zonder resultaat beëindigd

Vanaf 2017 hebben Federatie Particulier Grondbezit, LTO Nederland, Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen met de telecombedrijven onderhandeld over een passende vergoeding bij de aanleg van kabels in particuliere grond.

Vergoeding
De meeste telecomkabels worden in de berm gelegd van de openbare wegen. Soms kiest het telecombedrijf voor een tracé door particuliere grond. In dat geval is er volgens de samenwerkende grondeigenaren een vergoeding voor het gebruik van de grond verschuldigd en wel een vergoeding van € 1.000,- per aanvraag en een variabele schadevergoeding ter hoogte van € 4,91 per strekkende meter.

Geen overeenstemming
De telecomsector heeft echter dit eindbod van de samenwerkende grondeigenaren en -gebruikers afgewezen. De telecomsector blijkt niet bereid om aan de eigenaren/gebruikers een marktconform vergoeding te betalen. De telecomsector stelt zich namelijk op het standpunt dat de grondeigenaar de kabels wettelijk dient te gedogen en dat er dan in het geheel geen recht op vergoeding bestaat. Volgens de groep grondeigenaren geldt dat zeker niet voor particuliere grond. Dit verschil van inzicht maakte het voor partijen onmogelijk om overeenstemming over een passende vergoeding te bereiken voor de particuliere grond.

Modelcontract
De onderhandelende partijen wilden met de centrale afspraken bereiken dat in het veld niet ieder afzonderlijk het wiel zelf uit moest vinden. Omdat dit is mislukt biedt de groep grondeigenaren nu aan haar achterban een eenzijdig opgesteld modelcontract aan waar ze zelf de onderhandelingen mee in kunnen gaan met het telecombedrijf, zie onderstaande bijlage. Het is op zich jammer dat partijen na lange tijd van onderhandelen er niet uit zijn gekomen; een gemiste kans om aanleg van glasvezel in het buitengebied snel en effectief te realiseren.

De rechtpositie van de grondeigenaar is in de Telecommunicatiewet zwak maar niet bij aanleg van lokale kabels in niet openbare grond. De grondeigenaar heeft daarom weliswaar een goede onderhandelingspositie maar de groep grondeigenaren betreuren het dat nu het overleg is mislukt, dit tot vertraging van de aanleg van snel internet in het buitengebied zou kunnen leiden.

Onderhandeling
Het is belangrijk dat het LTO Noord afdelingsbestuur in het betreffende gebied waar de leiding wordt aangelegd naast de tracékeuze, hierover in onderhandeling gaat met de gemeente en de leidingbeheerder.

LTO Noord
Wordt u benaderd door een leidinglegger, neem dan contact op met uw afdelingsbestuurder(s). De gegevens van de afdelingsbestuurders kunt u vinden door op onze website,  te klikken op afdeling, vervolgens klikt u op de betreffende afdeling en kunt u de bestuursgegevens inzien. Daarnaast kunt u meer informatie lezen op onze website, o.a. de veelgestelde vragen, klik hier... Staat uw vraag er niet bij, mail uw vraag dan naar info@ltonoord.nl

Als agrarisch ondernemers en andere betrokkenen in het buitengebied in bovengenoemde situaties met elkaar deze eisen gaan stellen, kunnen we gezamenlijk meer bereiken.