Hoogspanning leidingen

Aanleg leidingen blijft aandacht vragen

De inzet van LTO Nederland op het dossier schaderegelingen voor leidingen bleef ook in 2016 hard nodig. Dit ondanks de raamovereenkomst die LTO Nederland eerder met leidingbeheerders TenneT en Gasunie sloten.

Met die overeenkomst is de nodige winst geboekt. Ondernemers die geconfronteerd worden met een leiding die hun bedrijf doorsnijdt, kunnen sindsdien rekenen op een hogere meewerkvergoeding. Die geldt voornamelijk voor het gebruik van de werkstroken en de vestiging van het zakelijk recht. Toch zijn er nog twee knelpunten die de aandacht van LTO Nederland vragen:  

  1. De gedoogplicht die stelt dat leidingbeheerders het eeuwigdurende recht hebben op het (onder)houden van hun leidingen; 
  2. De opkomst van leidingen met een commercieel doel.  

Om hier oplossingen voor te vinden, volgt LTO Nederland twee lijnen. De eerste is erop gericht de oude wet aan te passen die gedogen nu nog verplicht. Aangezien de wet die uit 1927 stamt, is de kans groot dat dit opgaat in de nieuwe Omgevingswet.

In de andere lijn voert LTO Nederland onderhandelingen met commerciële partijen die weliswaar nuttige, maar geen nutsvoorzieningen realiseren. Denk daarbij aan zoutleidingen in het Noorden en CO2-leidingen in het Westen van het land. De belangrijkste inspanning is een akkoord over marktconforme tarieven met deze private partijen.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.