Fitnesscheck

De Europese regelgeving met betrekking tot de Natura 2000 gebieden wordt in de zogenaamde fitnesscheck tegen het licht gehouden. Dit is een project van de Europese Commissie en staat onder leiding van de  Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans. Het doel van fitness check is na te gaan of met de huidige uitleg en uitvoering van de regels wel voldoende aan de doelstellingen van Natura2000 wordt tegemoet gekomen. De Europese Commissie denkt in het najaar met voorstellen voor verbetering te kunnen komen. LTO Nederland is er in ieder geval van overtuigd dat een andere toepassing van de Natura2000 regelgeving dringend noodzakelijk is en voordelen heeft. Niet alleen voor bedrijven en burgers maar ook voor de natuur zelf. LTO Nederland is dan ook nauw betrokken bij de fitness check. LTO Nederland voert daarvoor gesprekken met ambtenaren en politici. LTO is vertegenwoordigd in een overleggroep van het ministerie van EZ en neemt deel aan EU en Copa activiteiten. LTO Nederland vindt evenwel belangrijk dat ook leden zelf nauw betrokken kunnen zijn bij het werk dat de organisatie doet. LTO Nederland heeft daarom een lobbygroep van zo’n honderd LTO leden die op de hoogte worden gehouden en waarvoor verschillende activiteiten worden georganiseerd.  De groep heeft bijvoorbeeld afgelopen herfst tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer gesproken met verschillende politici en de knelpunten met Natura 2000 onder de aandacht gebracht. Later dit jaar volgen nog een bijeenkomst met andere partijen die nauw bij de fitness check zijn betrokken zoals natuur- en milieuorganisaties, VNO-NCW en recreatieorganisaties en een bezoek aan de Europese Commissie en het Europees Parlement in Brussel.