Brandbrief Natura 2000 juiste duwtje in de rug

Door de brandbrief van LTO Noord en het statement van LTO-voorman Marc Calon lijkt het tij te keren in het beleid rond Natura 2000-gebieden. Zowel voor Oost- als Noord-Nederland is het goed nieuws dat landbouwminister Carola Schouten toch geen extra habitats en soorten aan Natura 2000-gebieden wil toevoegen.

Het ministerie van LNV wilde in een veegbesluit habitattypes toevoegen aan Natura 2000-gebieden. Dat voornemen zat al ruim anderhalf jaar in de pen. ‘Wij hadden de provincie Friesland enkele weken terug vragen voorgelegd rond de stikstofproblematiek, naar aanleiding van signalen van leden. Uit de reactie van de provincie bleek dat de minister een definitieve beslissing wilde nemen over het veegbesluit. Toen hebben wij de brandbrief verstuurd’, licht LTO Noord-beleidsadviseur Roel Visser toe.
In de brandbrief wordt Schouten dringend opgeroepen geen extra habitats of soorten toe te voegen aan Natura 2000-gebieden. Calon gooide eind augustus al een steen in de vijver door de vraag te stellen of er niet te veel versnipperde Natura 2000-gebieden zijn.
Door het veegbesluit zou in Noord-Nederland het Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving in Zuidwest-Friesland stikstofgevoelig gebied worden. Dat heeft grote gevolgen voor zeker vijfhonderd agrarische bedrijven in de buurt.

Eind aan onzekerheid
In de provincies Overijssel en Gelderland was LTO Noord er niet zeker van dat het veegbesluit geen gevolgen voor diverse Natura 2000-gebieden zou hebben. ‘Ik vind het een geruststellend idee dat door dit besluit van de minister nu een eind wordt gemaakt aan deze onzekerheid’, stelt LTO Noord-beleidsadviseur Tjerk Elzinga.
Naast het schrappen van het veegbesluit, schrijft de landbouwminister in de laatste brief aan de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek: ‘Daarnaast wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen.’
Voor dat laatste moet Schouten overleggen met Brussel. ‘In het verleden werd de term haalbaar en betaalbaar gebruikt in relatie tot het aanwijzen van natuurgebieden. Daar zagen wij in het vervolg van het aanwijzingsproces en voor het bankje bij de Raad van State niets van terug’, stelt Visser. ‘In onze zienswijzen hebben wij ook voortdurend op de consequenties van de keuzes gewezen. En op het feit dat het belang van natuur moet worden afgewogen tegen sociaaleconomische aspecten.’ Visser hoopt op het begin van een principiële discussie. ‘Het ministerie moet niet rücksichtslos habitats en Natura 2000-gebieden aanwijzen. Vaak is er totaal geen afweging, het ecologisch belang staat voorop. Dat hopen wij met deze discussie los te breken.’

Zaak van lange adem
De beleidsadviseur van LTO Noord verwacht dat de route via Brussel een zaak van lange adem wordt. ‘Het is een juridisch ingewikkelde route. Eigenlijk herroepen we in Nederland nu wat we zelf in het verleden hebben aangedragen.’
Het gaat volgens Visser veel over interpretatie. ‘Hoe is de Europese richtlijn bedoeld, hoe heeft Nederland die vertaald en zit daar ruimte? Die ruimte zul je wel moeten bevechten. De brandbrief kan net laatste duwtje zijn geweest om deze beweging in gang te zetten.’

 

Bron: Nieuwe Oogst