Reestdal geen Natura 2000

Drie gemeenten en zeventien organisaties in de agrarische en bouwsector uit Overijssel en Drenthe hebben een oproep aan landbouwminister Carola Schouten gedaan om het Reestdal en de voormalige vloeivelden in Slagharen-De Krim niet aan te wijzen als Natura 2000-gebied.

In een brief laten zij weten dat beide gebieden prachtige natuurgebieden zijn, waarin de afgelopen jaren veel organisaties zich hebben ingezet voor het behoud en de verbetering van de gebieden.

De verschillende partijen zien het niet zitten om er Natura 2000-gebieden van te maken. Ze wijzen naar een rapport waarin 39 nieuwe Important Bird and Biodiversity Areas (IBA’s) worden genoemd, waaronder het Reestdal en de vloeivelden. In het verleden werden vrijwel alle IBA’s aangewezen als Natura 2000-gebied.

In de brief vragen de organisaties, waaronder vier LTO Noord-afdelingen, de minister om geen nieuwe Natura 2000-gebieden aan te wijzen. Landbouw en natuur gaan in het Reestdal en de vloeivelden hand in hand, menen zij.

Een aanwijzing als Natura 2000-gebied zal het draagvlak voor natuurontwikkeling volgens de partijen sterk verminderen. De stikstofproblematiek leidt al tot genoeg economische en sociaal-maatschappelijke schade en grote onzekerheid over de toekomst, stellen ze.

Bron: Nieuwe Oogst