Agrarisch natuurbeheer Salland

Schadeloket provincie maatregelen Natura 2000

Bij de uitvoering van maatregelen in een Natura 2000 gebied kan iedereen in het gebied mogelijk schade ondervinden. Voorbeelden zijn waardevermindering van de grond of een lagere gewasopbrengst vanwege vernatting.

Deze schade wordt door de onafhankelijke rentmeester in opdracht van de provincie getaxeerd en besproken met de individuele grondeigenaren voordat de natuurherstelmaatregelen worden uitgevoerd.

De provincie heeft daarnaast een schadeloket ingericht. Het schadeloket komt in beeld als er toch geen contact met een rentmeester is geweest of de schade naderhand groter blijkt te zijn dan vooraf is voorzien. Bij het schadeloket van de provincie kan een verzoek worden gedaan om schade (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

LTO Noord wil haar leden wijzen op dit Schakeloket, te vinden op deze pagina van de provincie website.