Alarmbel over gif in Drentse natuur

In vier Drentse Natura 2000-gebieden zijn 31 verschillende gewasbeschermingsmiddelen, biociden en afbraakproducten aangetroffen. Het gaat om een onderzoek in op-dracht van het burgerinitiatief Meten=Weten.

De monsters van planten en van schapen- en rundermest zijn genomen in natuurgebieden in de gemeente Westerveld. Daaruit bleek onder meer dat op grotere afstand van landbouwgebieden geen afname zichtbaar is van de hoeveelheid aangetroffen middelen.
Van de 31 aangetroffen middelen zijn er twintig toegelaten voor gebruik. Het burgerinitiatief spreekt van ‘een deken van gif’ die over Drenthe zou liggen.

Inspanningen van boeren
‘Niemand wil dat middelen uit vlooienbanden, muggenspray en gewasbeschermingsmiddelen in een natuurgebied worden teruggevonden, ook geen kleine hoeveelheden’, reageert Joris Baecke, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten. Boeren en tuinders spannen zich volgens hem in om te voorkomen dat residuen in de omgeving achterblijven en hebben daar al grote stappen in gezet.

In het onderzoek constateert Baecke lacunes rond de herkomst van de stoffen en de gesuggereerde relatie met afnemende insectenpopulaties. ‘Het is hoog tijd dat hier betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar komt, zodat de uitkomsten van dit soort studies beter kunnen worden geduid.’