Fryslan verder met stikstofbeleid

De Friese Provinciale Staten hebben woensdag groen licht gegeven voor de startnotitie van het uitvoeringsprogramma ‘Friese aanpak stikstof’.

Het reduceren van de stikstofdepositie in de elf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Friesland staat hierbij voorop.

Bovendien wil de provincie een duurzame economische ontwikkeling op gang brengen, maar deze ontwikkeling mag niet het perspectief van de natuurwaarden negatief beïnvloeden.

Ook zoekt provincie Fryslân naar een oplossing voor legalisering van Friese veehouderij bedrijven, naast de aanpak van landbouwminister Carola Schouten voor de knelgevallen.

De provincie wil alleen geld vanuit het Rijk inzetten voor het financieren van de stikstofaanpak en niet met provinciaal geld over de brug komen.

Een motie van ChristenUnie en D66 om 5 miljoen euro vanuit de provincie beschikbaar te stellen voor het reduceren van stikstof haalde het niet.


Bron: Nieuwe Oogst