Proef op de som

Proeftuin Natura 2000 heeft in de projectjaren 2011-2015 veel maatregelen ontwikkeld en kennis opgedaan over het gebruik en inpassen van maatregelen in de bedrijfsvoering.

Binnen het deelproject ‘Proef op de Som’ wordt deze kennis meer op maat gemaakt voor de individuele veehouder, zodat hij op zijn eigen bedrijf aan de slag kan met passende maatregelen en instrumenten. De Proeftuin krijgt bij het behapbaar maken van de informatie hulp en feedback van 28 praktijkbedrijven. Tegelijkertijd kunnen de praktijkbedrijven onder begeleiding van de Proeftuin hun eigen bedrijfsvoering nader in ogenschouw nemen en zelf een passend pakket van maatregelen samenstellen. Gedurende een ruim jaar gaan ze aan de slag.

Binnen ‘Proef op de Som’ is er nadrukkelijk aandacht  voor de diversiteit van veehouders. Want geen veehouder is hetzelfde. Er zijn verschillen in bedrijf, omgevingsfactoren, karakter, ambities, informatie- en leerbehoefte en dergelijke.  De uitdaging voor het project is om gezamenlijk de kennis en informatie over ammoniakemissiereductie geschikt te maken voor toepassing door een brede groep melkveehouders binnen én buiten Overijssel.