Landschap - Weg

Verlening NB-wetvergunning op stoom

2016 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin, na het van kracht worden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015, de verlening van Natuurbeschermingswetvergunningen eindelijk op stoom kwam. Veel boeren hebben meldingen gedaan of hebben hun aangevraagde NB-wetvergunning inmiddels ontvangen. Hiermee is in Nederland een flinke stap gezet naar de formele legalisering van veel veehouderijbedrijven die nog niet over een NB-wetvergunning beschikten.

Winst is voor veel boeren vanzelfsprekend de rechtszekerheid en ontwikkelruimte. En dat tegen relatief lage kosten voor aanvragers. De PAS bevat een gebruiksvriendelijke en relatief eenvoudige rekentool, Aerius geheten. Aanvragers kunnen hun aanvraag hiermee zelf voorbereiden.

Kostenbesparing
De PAS levert ondernemers een besparing op in kosten van onderzoek en advisering die per aanvraag tot in de tienduizenden euro’s kan lopen. Zonder te spreken over de verhandelbare ammoniakrechten. Onder het regiem van de PAS bestaan die niet meer. Daarvoor in de plaats is er ontwikkelruimte per Natura 2000-gebied. Ontwikkelruimte is gratis maar moet wel beschikbaar zijn. Gelukkig bleek dat voor de meeste aanvragers in 2016 nog geen probleem.

De inzet van LTO Noord op dit dossier is in 2016, gelukkig maar, een stuk minder geweest dan in de voorgaande jaren; omdat het kon. De PAS deed waarvoor ze was ingevoerd, legalisering en ruimte bieden aan veehouderijbedrijven die willen ontwikkelen.

Niet iedereen is het daar mee eens. Tegen een groot aantal verleende vergunningen hebben milieuorganisaties beroep ingesteld bij de Raad van State. Er zijn nog geen uitspraken. De rechter is aan zet. Uiteraard hoopt LTO Noord dat de vergunningen in stand blijven waardoor de PAS blijft werken.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.