Natuurinclusieve landbouw

De weg naar natuurinclusieve landbouw is geen vaststaande route. LTO Noord wil samen met haar leden inzichtelijk krijgen welke investeringen in bijvoorbeeld bodem, water en biodiversiteit leiden tot een veerkrachtig natuurinclusief verdienmodel. Met hulp van diverse projecten wordt kennis en ervaringen gedeeld en onderzocht wat er aan investeringen of wet- en regelgeving nodig zijn voor de opschaling en draagvlakvergroting van natuurinclusieve verdienmodellen. Zodat leden het natuurinclusief werken kunnen invullen op een manier die bij hen en hun gebied past.

Natuurinclusieve landbouw is kringlooplandbouw met aandacht voor natuur en landschap. De Wageningen University & Research (WUR) definieert natuurinclusieve landbouw als volgt: ‘Een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf.’

Sjoerd Pietersen

Projectadviseur regio West

O.a. Natuurinclusieve landbouw, BIMAG, Bodem als ecosysteemversterker

Neem contact op

Margo Meijerink

Margo Meijerink

Projectadviseur regio Oost

Projectmatige belangenbehartiging: projectkansen inventariseren en realiseren - projectmanagement. Specialisatie gebiedsprocessen en natuurinclusieve landbouw

Neem contact op

Sybe van der Schaar

Sybe van der Schaar

Projectadviseur regio Noord

Agrarisch natuurbeheer

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.