natuurinclusief met koeien

Grootschalige actie voor 1001 hectare kruidenrijk grasland in 2021

Vandaag gaat een nieuwe actie van start om door middel van crowdfunding 1001 hectare aan kruidenrijk grasland te zaaien in 2021. Met behulp van een crowdfundingsactie kunnen boeren op een hele praktische, voordelige en laagdrempelige manier starten en experimenteren met kruidenrijk grasland. Met deze crowdfunding krijgen melkveehouders 50% korting op het zaadmengsel en worden ze professioneel begeleid in het beheren van kruidenrijk grasland.

De actie is een initiatief van Urgenda, LTO Nederland en Pure Graze. Kruidenrijk grasland biedt kansen voor de biodiversiteit en het klimaat. De kruiden zorgen voor veel insecten en weidevogels. Bovendien is kunstmest op dit kruidenrijk grasland niet noodzakelijk, waardoor ook CO2 wordt bespaard. Burgers die dit belangrijk vinden kunnen bijdragen met donaties.

Laagdrempelig voor zoveel mogelijk boeren
“De maatschappij vraagt veel van boeren, maar zet daar niet altijd een beloning tegenover”, zegt Wilco Brouwer de Koning, melkveehouder en vakgroepbestuurder bij LTO Nederland. “Ook is er vaak geen oog voor de financiële consequenties van investeringen op het gebied van duurzaamheid. Verduurzaming kan niet alleen op de boer worden afgeschoven. Met deze actie kan de maatschappij boeren direct helpen een stap te zetten naar duurzaamheid.” Elke boer kan voor maximaal 3 hectare een kruidenrijk mengsel bestellen met 50% korting. Door er een maximum op te zetten, is de actie toegankelijk voor zeker 300 boeren die zo worden geholpen om iets nieuws te proberen. Boven op de korting, krijgen ze uitgebreide begeleiding door Pure Graze. Urgenda en LTO Nederland hopen dat alle burgers, overheden en bedrijven die ook graag een biodiverser platteland zien, een steentje gaan bijdragen.

Goed voor de biodiversiteit
Het Saladebuffet dat Pure Graze speciaal voor deze actie samenstelde bevat 13-19 verschillende gras- en kruidensoorten, afgestemd op de grondsoort. De verschillende soorten trekken verschillende insecten aan, wat ook een positief effect heeft op het aantal weidevogels. De verschillende kruiden en grassen hebben verschillende wortellengtes waardoor de bodemstructuur verbetert.

Goed voor het klimaat
Urgenda heeft bovendien nog een andere belangrijke reden voor dit initiatief: minder CO2 uitstoot. In kruidenrijke graslanden groeien veel klavers die stikstof vastleggen in de bodem waardoor stikstofkunstmest niet meer noodzakelijk is. Dat kan zo 500 kilo kunstmest per hectare schelen. Volgens de cijfers van Yara is iedere kilo kunstmest goed voor de uitstoot van ruim 2 kilo CO2. Wanneer het doel van 1001 hectare wordt bereikt, scheelt dat mogelijk wel 1,2 miljoen kilo CO2. Daarnaast leggen de wortels ook nog extra CO2 vast in de bodem.

Boeren kunnen bestellen op www.1001ha.nl.

Lees ook het interview met Wilco Brouwer de Koning over deze actie op Nieuwe Oogst.

 

Bron: LTO Nederland