Vruchtbare Kringloop Achterhoek

"Boeren met de rug naar de samenleving is niet meer van deze tijd"

Het project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ startte vorige maand.

Een van de deelnemers is melkveehouder Harry Grevers uit Winterswijk. Grevers wil de mogelijkheden verkennen en handvaten krijgen om natuurinclusieve landbouw op zijn bedrijf in praktijk te brengen. Lees meer via deze link...

Projectpartners van ‘Samen werken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek' zijn LTO Noord, Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA), Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten.