|||

Pacht

Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan een herziening van het pachtsysteem in Nederland. De partijen die hierover het overleg voeren, willen reguliere pacht weer aantrekkelijk maken. Hierbij wordt gestreefd naar omvorming van de huidige reguliere pacht naar nieuwe vormen van langdurige overeenkomsten en het realiseren van een rem op de flexibele pacht.

Lees verder

Persoon man

Ard Mooij

Contactpersoon Faunaschade en landbouwverkeer

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.