Jeljer Wynia

Pachtbijeenkomst 4 april 2017

Doel van de bijeenkomst is om de afdelingen, regiobesturen en vakgroepen bij te praten over de stand van zaken herziening pachtbeleid en de aandachtspunten binnen het pachtdossier die daarmee samenhangen.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 april 2017. Aanvang 20.00 uur in Vergader- en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX te Nijkerk.

Om tot een unaniem akkoord te komen over de herziening van het pachtbeleid heeft de staatssecretaris een bemiddelaar aangesteld. Deze bemiddelaar heeft inmiddels gesprekken gevoerd met alle belanghebbende partijen.
Tevens is aan de orde of en hoe de Tweede Kamer en straks het nieuwe kabinet verder willen gaan met de herziening van de pachtwetgeving.
 
Om die reden een goed moment om binnen de LTO organisatie de koers die we tot nu toe hebben gevolgd te bekijken.
 
Graag ontvangen wij van u een opgave voor deelname.
Dit kan via het aanmeldformulier.
De betrokken bestuurders hebben voor deze bijeenkomst een uitnodiging ontvangen.