Benoeming portefeuillehouder Veiligheid & Pacht

Kalverhouder en akkerbouwer Alfred Jansen (48) uit het Overijsselse Welsum is benoemd tot portefeuillehouder Veiligheid en Pacht.

Jansen heeft binnen de verzekeringsbranche gewerkt en wil graag zijn opgedane kennis inzetten om agrariërs bewuster te maken van de risico's die zij lopen bij bijvoorbeeld brand. ‘Al ben je goed verzekerd dan nog kan een brand grote impact hebben op je bedrijfscontinuïteit. Preventie is daarom heel belangrijk,’ zegt Alfred Jansen. Ook voor het pachtdossier gaat Jansen zich vol inzetten, ‘Het is een forse uitdaging waar ik mij graag voor in wil zetten. We moeten met rentmeesterschap de landbouwgrond in Nederland vruchtbaar houden voor de toekomst. Daar hebben zowel de pachters als de verpachters belang bij.’