landschap

LTO: Wacht met betaling van foute pachtnota's

Enkele tientallen pachters hebben van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een te hoge factuur ontvangen.
LTO Nederland adviseert bij het vermoeden van een onjuiste nota’s niet te betalen en een aangepaste, gespecificeerde factuur af te wachten.

Uit gegevens van LTO Nederland blijkt dat bij enkele tientallen pachters een onjuiste pachtprijs is berekend. Het RVB heeft de lagere regionorm niet altijd doorberekend in de pachtprijs, waardoor deze te hoog uitvalt. Het RVB beaamt dit en zegt te werken aan een oplossing.

Regeling
Ook LTO-bestuurder Alfred Jansen laat weten: “We raden aan om bij vermoeden van een te hoge nota deze niet te betalen tot een goede factuur met toelichting is aangeleverd door het RVB.”

Voor degenen, die de rekening al wel hebben voldaan, is LTO Nederland in gesprek met het RVB voor een regeling. “Voor pachters, die al betaald hebben, willen we dat het RVB het eventuele verschil terugbetaalt onder de condities, die zij zelf in dergelijke situaties hanteert.”

Gespecificeerde nota
LTO Nederland pleit er bij het RVB voor om nota’s voortaan gespecificeerd aan te leveren. Dat gebeurt nu niet. Jansen: “Het RVB levert enkel een eindbedrag aan en legt niet uit hoe de pachtprijs wordt berekend. Dat is niet meer van deze tijd. LTO Nederland wil in de toekomst gespecificeerde nota’s, die laten zien hoe de berekende pachtprijs tot stand komt. LTO Nederland is bereid constructief mee te denken over hoe het relatiebeheer van het RVB verbeterd kan worden.”

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar jansen@demediaan.nl.

Bron: LTO Nederland