Geef uw mening over de herziening van het pachtstelsel

Om vanuit LTO Nederland de juiste inbreng in de discussie over het nieuwe pachtstelsel te kunnen leveren, is het van groot belang om te weten wat u zou willen.

De herziening van het pachtbeleid is en blijft actueel. Minister Schouten heeft onlangs een voorstel voor de herziening van het pachtstelsel gepresenteerd. De discussie over de herziening van het pachtstelsel gaat hiermee een nieuwe fase in. LTO Nederland is als gesprekspartner betrokken bij deze herziening. 

Uw mening is van belang
Om vanuit LTO Nederland de juiste inbreng in de discussie over het nieuwe pachtstelsel te kunnen leveren, is het van groot belang om te weten wat leden willen. Wij willen graag van u weten welke punten voor u belangrijk zijn. Door het invullen van deze enquête kunt u aangeven voor welke punten in het nieuwe pachtstelsel LTO Nederland zich sterk moet maken. Doet u mee?

Wij vragen u hiervoor een online vragenlijst in te vullen: klik hier
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Tot en met 31 mei 2019 kunt u reageren. Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met Ard Mooij via amooij@ltonoord.nl . Namens Alfred Jansen, portefeuillehouder pacht LTO Nederland, alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

N.b. leden van LTO Noord uit provincie Flevoland zijn enkele weken terug reeds benaderd voor dit onderzoek, mocht u dit onderzoek toen hebben ingevuld, dan hoeft u dit nu niet te doen. De resultaten van deze eerste ledenraadpleging worden meegenomen bij de landelijke ledenraadpleging.