akkerbouw, lucht, noord-holland

Pachtnormen 2019 voor akkerbouw en grasland

Recent heeft de Rijksoverheid de pachtnormen 2019 bekend gemaakt.

Deze normen gaan in per 1 juli 2019. De maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter en voor teeltpacht. Voor elke pachtregio is een veranderpercentage en een nieuwe regionorm vastgesteld. Met dit veranderpercentage zal de pachtprijs aangepast worden.

De pachtprijs gaat omhoog in 9 van de 14 pachtprijsgebieden. De pachtnormen voor grond worden jaarlijks vastgesteld op de economische bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven van de afgelopen 5 jaar. De pachtnormen 2019 zijn gebaseerd op resultaten in de periode 2013-2017 in de betreffende regio. Dit jaar telt het voor de melkveehouderij matige jaar 2012 niet meer mee, maar het positieve jaar 2017 wel. Voor de akkerbouw was 2012 juist een goed jaar, en 2017 beneden gemiddeld. Dit heeft tot gevolg dat de stijging van de pachtnorm in overwegend melkveehouderijgebieden vrij groot is : 10 tot 17%. In gebieden met akkerbouw en veehouderij is de toename minder, te weten 4-5 %. In akkerbouwgebieden gaan ze juist omlaag, van 9% in de Veenkoloniën en Oldambt tot 38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Voor contracten gesloten op of na 1 september 2007 geldt dat de nieuwe pachtprijs niet hoger mag zijn dan de regionorm. Voor pachtovereenkomsten die ingegaan zijn vóór 1 september 2007 geldt dat de pachtprijs niet hoger mag zijn dan maximaal 110 procent van de regionorm en is de ondergrens 90 procent van deze norm. Voor alle contracten geldt dat de pachtprijs maximaal 2 procent van de vrije verkeerswaarde bij voortgezet agrarisch gebruik mag zijn. Een overzicht van de veranderpercentages en regionormen zijn hier te vinden. Op onze website staan ook de veelgestelde vragen en antwoorden van het Informatiecentrum over pacht.

Klik HIER om de pachtnormen 2019 te downloaden.