Pacht

Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan een herziening van het pachtsysteem in Nederland. De partijen die hierover het overleg voeren, willen reguliere pacht weer aantrekkelijk maken. Hierbij wordt gestreefd naar omvorming van de huidige reguliere pacht naar nieuwe vormen van langdurige overeenkomsten en het realiseren van een rem op de flexibele pacht.

Vrijheid blijheid rond flexibele pacht klinkt mooi, maar pakt negatief uit voor de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse landbouw. De inzet van LTO is dan ook gericht op een evenwichtig systeem dat het kernprobleem van het huidige tweeslachtige pachtsysteem oplost. We staan als LTO Noord dus voor een duurzaam, economisch en sociaal verantwoord pachtsysteem.

Wetgeving
Juist in deze tijd van liberalisering, blijft pachtregulering via wetgeving noodzakelijk. Er moet een duurzaam, toekomstgericht en evenwichtig pachtsysteem komen. De basisprincipes zijn duurzaam grondgebruik, bedrijfscontinuïteit en goed rentmeesterschap.

Volgens LTO is de ontwikkeling van een nieuwe evenwichtige systematiek alleen mogelijk door de geliberaliseerde pachtvormen in te perken. Door de aantrekkelijkheid hiervan te verkleinen, wordt een betere basis voor het afsluiten van langlopende overeenkomsten gelegd. Ook dat moet het doel zijn van het pachtbeleid: gelijkheid tussen pachters en verpachters en geen situatie van ‘het recht van de sterkste’.

Beperkte duur
LTO staat op het standpunt dat pachtprijzen een relatie moeten houden met de grondbeloning. We streven naar een beperking in de hoogte van de pachtprijs en een beperking in de duur van het contract bij de flexibele pachtvorm. Dit om ook andere pachtvormen voldoende kans te geven en ook vast te houden aan duurzaam grondgebruik en een goede landbouwstructuur in Nederland.