Resultaten LTO bij het pachtakkoord april 2016

Nieuw perspectief voor een evenwichtig pachtstelsel

Binnen het huidige pachtstelsel worden geen nieuwe regulier pachtcontracten meer afgesloten. Bij het afsluiten van nieuwe contacten is iedereen gefocust op kortlopende liberale pacht. Het akkoord biedt echter dankzij de inzet van LTO handvatten om deze negatieve spiraal te doorbreken en het afsluiten van ‘duurzame’ pachtcontracten te bevorderen. Voor het vernieuwde stelsel zijn evaluatie momenten ingebouwd.

Ruim overgangsrecht voor bestaande reguliere pachtcontracten.

Tijdens het zogenoemde Spelderholt traject was er verschillende keren de dreiging om de  rechten van de ‘zittende’ pachters in te perken. Dit idee bestond ook bij het ministerie van EZ. LTO heeft op dit punt een zeer zachte landing (overgangsrecht) kunnen bewerkstelligen. Met als resultaat:

 Voor Pachtafhankelijke bedrijven geldt geen verandering voor de zittende pachter en opvolger

 Het pachtprijzensysteem blijft behouden gedurende het overgangsrecht

 De demping van fluctuaties in het huidige systeem wordt onderzocht. Hiervoor is een toezegging gedaan.

In de laatste fase van de onderhandelingen is het behoud van het huidige pachtprijzensysteem tijdens het overgangsrecht binnengesleept. Het voorstel was om te gaan werken met de consumentenindex. Hierdoor zou  de prijsvorming loskomen te staan van het opbrengend vermogen (verdiencapaciteit) van de grond. Dit met een groot risico voor oplopende pachtprijzen. Door de lobby van LTO richting de verpachtersorganisaties is dit voorkomen.

Beheersing pachtprijzen

De verpachters organisaties wilden de prijsvorming volledig vrij laten. Uiteindelijk is het systeem van de zogenoemde correctieve toetsing tot 5 jaar na overeenkomst afgesproken. LTO is van mening dat hiermee de relatie met het opbrengend vermogen van de grond, zij het indirect, in stand blijft. De correctieve toetsing is een oplossing voor bedrijven die afwijken van de regio. De correctieve toetsing is mogelijk voor alle pachtvormen, behalve teeltpacht. De toetsing geldt dus ook voor flexibele (geliberaliseerde) pacht. Hiermee kunnen de excessen die nu plaatsvinden bij veiling van pachtgronden worden bestreden.  

Correctieve toetsing is ook mogelijk op indexering indien besloten wordt om een indexering toe te passen.


Meer weten over het pachtakkoord lees dan hier

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.