Schaderegelingen

Het dossier Schaderegelingen biedt een overzicht van het werk van LTO Noord op dit vlak, en de behaalde resultaten. Grondeigenaren kunnen door allerlei redenen te maken krijgen met schade aan hun percelen of gewassen. Bijvoorbeeld door wilde dieren zoals ganzen en wilde zwijnen. Maar ook ballonvaarders, bodemonderzoek, gasboringen of waterwinning kunnen vernielingen achterlaten.

Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Coordinator Omgeving; Contactpersoon Ruimtelijke Ontwikkelingen, Natura 2000, PAS, Milieumaatregelen nemen, Asbest verwijderen, Leidingen, Schaderegelingen en Water

Neem contact op

Samen staan we sterk

Sluit je daarom nu aan bij de LTO Noord vereniging