Schaderegelingen

Het dossier Schaderegelingen biedt een overzicht van het werk van LTO Noord op dit vlak, en de behaalde resultaten. Grondeigenaren kunnen door allerlei redenen te maken krijgen met schade aan hun percelen of gewassen. Bijvoorbeeld door wilde dieren zoals ganzen en wilde zwijnen. Maar ook ballonvaarders, bodemonderzoek, gasboringen of waterwinning kunnen vernielingen achterlaten.

Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Coordinator Omgeving

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.