Mag een luchtballon overal landen?

Bij het informatiecentrum komen vragen binnen over luchtballonnen. Onduidelijk is bijvoorbeeld waar een luchtballon mag landen.

Een luchtballon mag wettelijk gezien overal landen, de grondeigenaar moet de landing gedogen maar heeft wettelijk recht op een schadeloosstelling. In de gedragscode van de ballonvaarders is opgenomen dat de landingsplek dicht bij de openbare weg moet zijn. Daarbij is ook bepaald dat percelen met akker- en tuinbouwgewassen en lang gras worden vermeden. Ook is de inzet om niet te landen in percelen met gebouwen, vee en obstakels.

Kijk op Schaderegelingen voor het uitgebreide antwoord van de veelgestelde vraag "Mag de luchtballon overal landen? Ook vindt u er het antwoord op de vragen: Krijg ik voor het landen van een luchtballon een vergoeding? Ik heb schade geleden door het landen van een luchtballon, wat kan ik doen? 
Om het antwoord te kunnen lezen is vooraf inloggen noodzakelijk.