Chinook, laagvliegen, Defensie

LTO Noord verkent oefengebied laagvliegen Defensie

Defensie houdt van 14 april tot 1 mei een grootschalige laagvliegoefening boven Oost-, Noord- en Zuid-Nederland. Nieuw is dat LTO Noord vooraf mee kan kijken in het oefengebied. Dit leidt mogelijk tot aanpassing van de laagvliegoefening, maar dit kan niet altijd.

Tijdens de Europese helikopteroefening Swift Blade 2020 trainen drie weken lang circa 35 helikopters uit zeven Europese landen verspreid over Nederland en België. Daarbij vliegen deze ‘zware’ helikopters zoals Chinooks ook laag -soms tot vlak boven de grond. Dit veroorzaakt geluid en soms trillingen op de grond. De oefensituaties verspreiden zich over Nederland en België.

Vee schrikt
‘Na eerdere laagvliegoefeningen, zoals die in het najaar van 2018, weten we dat vee hierdoor kan schrikken of in paniek raken. Met mogelijk gewond vee of schade aan omheining of stallen tot gevolg’, stelt Nicole Koks, regiobestuurder LTO Noord regio Oost. ‘Naar aanleiding hiervan heeft LTO Noord bij de Luchtmachtleiding aan de bel getrokken over de impact van laagvliegoefening op het vee. Sindsdien zijn we in overleg en zijn er afspraken gemaakt. Onze inzet is om (geluids)overlast – en daarmee schade - zo veel als mogelijk te voorkomen.’

Afspraken:
  • Vertegenwoordigers van LTO Noord kunnen voor de komende oefening vooraf het gebied verkennen. Daarbij wordt gekeken naar ‘wat voor bedrijven zitten er en welk effect kan het laag vliegen op zulke bedrijven teweegbrengen’. Dit leidt mogelijk tot aanpassing van de laagvliegoefening, maar dit kan niet altijd. Uitgangspunt is dat LTO Noord agrariërs op die plekken persoonlijk informeert;
  • Defensie heeft luchtfoto’s ontvangen van stallen, zodat piloten een beter beeld hebben van deze gebouwen; 
  • Defensie informeert LTO Noord rechtstreeks en vroegtijdig over oefeningen, zodat leden tijdig geïnformeerd kunnen worden.
Samen met afdelingen
‘Het vooraf bekijken van het oefengebied pakken we samen op met de betreffende LTO Noord-afdelingen en loopt momenteel’, vertelt Koks, die deze klus samen oppakt met beleidsadviseur Jacob Vreeling. ‘Daarnaast wordt er laag of lager dan anders gevlogen op de zogeheten ‘transportroutes, waarover de helikopters aan- en afvliegen. Het vooraf verkennen van deze transportroutes routes op mogelijke overlast is helaas niet mogelijk.’
Koks vervolgt met: ‘Als LTO Noord vinden we dat Defensie moet kunnen oefenen. Als boeren willen we ook een beroep op Defensie kunnen doen als het nodig is, zoals bij hoog water. Dan hoort het goed kunnen voorbereiden op crisis- en oorlogssituaties erbij.’

Overlast of schade melden
Leden die tijdens de oefening overlast of schade willen melden, kunnen dit bij Defensie doen. Dit kan via dit klachtenformulier
Meer weten over helikopteroefening Swift Blade 2020 of over laagvliegen? Kijk dan op deze site van Defensie.