Brandveiligheid belangrijk aspect verzekerbaarheid

De verzekerbaarheid van stallen is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering, immers het exploiteren van een bedrijf zonder een verzekering is uitgesloten. Een groot risico dat met een verzekering wordt afgedekt is het risico op brand. Een grote brand zorgt voor veel leed en wanneer een stal (bijna) geheel afbrand komt de milieuvergunning te vervallen. Het aanvragen van een nieuwe vergunning en het opnieuw bouwen van een stal zijn in ieder geval langlopende projecten. Reden temeer om vijf punten te benoemen die een goede bijdrage leveren aan de brandveiligheid op je bedrijf.

 1. Technische ruimte brandwerend maken of apart van de stal plaatsen
  Het is de ervaring dat het ontstaan van een brand vaak met te maken heeft elektra. In de technische ruimte zit relatief veel elektra en daarom een plek met een verhoogd risico. Onder een technische ruimte wordt verstaan; een voerkeuken, ruimte waarin aggregaat staat, ruimte met veel elektrapompen (bijvoorbeeld een breivoerinstallatie), meterkast/ hoofd-verdeelkast of groepenkasten. Het brandwerend afschermen van deze ruimtes zorgt ervoor dat de brand zich niet (snel) verspreid. Materialen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn steen, beton of vezelsilicaat platen.

 2. Techniek buiten de hygiënezone en dierenverblijven plaatsen
  Het is een goede optie om techniek, zoals omvormers en groepenkast buiten de hygiënezone en het dierenverblijf (wel afgedekt en afgeschermd) te plaatsen. Omvormers en aggregaten bij voorkeur ook buiten de stal plaatsen. Voor wandcontactdozen geldt dat ze bij voorkeur buiten de dierverblijven geplaatst moeten worden. Mocht er brand ontstaan dan is het risico dat de brand overslaat naar de stal veel kleiner.

 3. Verbindingsruimtes brandwerend maken
  Verbindingsruimtes tussen stallen voorzien van een brandwerende deur (minimaal 30 minuten), op die manier kan het vuur zich niet verspreiden naar de andere stal.

 4. Geen warmtebronnen op brandbare ondergrond
  TL lampen, led verlichting, biggenlampen et cetera, horen niet op een brandbare ondergrond zoals isolatiemateriaal, pvc of hout, omdat dit zorgt voor een makkelijke verspreiding van de brand. Bij voorkeur warmtebronnen op een stenen wand plaatsen. Zorg bovendien dat de ledverlichting “brandveilig” aangelegd en aangesloten is.

 5. Algemene netheid van het bedrijf
  Een bedrijf dat opgeruimd is heeft een kleinere kans op brand. Situaties die voorkomen moeten worden zijn bijvoorbeeld opslag van materialen in de technische ruimte of elektra die vervuild door spinrag en stof. Het goed onderhouden van de elektra is een duidelijk pluspunt. Controleer zelf ook regelmatig de elektra.

Tenslotte nog een tip bij de aanleg van zonnepanelen. Meld de aanleg van zonnepanelen voordat u met de aanleg begint bij uw verzekeraar, dan weet u van tevoren of de verzekeraar de zonnepanelen wil verzekeren. Bij het monteren; sluit de panelen parallel aan in plaats van in serie. Na oplevering; laat de installatie door een extern bedrijf keuren.

Bron: LTO Veiligheid en Pacht