|||

Water

Het thema Water biedt een overzicht van de actuele waterthema's waar LTO Noord aan werkt. Water en land- en tuinbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wateroverlast kan grote schade aan de gewassen toebrengen en toegang tot goed en voldoende water is van groot belang voor de agrarische productie. Tegelijkertijd kan de bedrijfsvoering in de sector negatieve gevolgen hebben op de waterkwaliteit en het waterpeil.

Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Coordinator Omgeving

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.