Handhaven geborgde zetels

In de besturen van de waterschappen is het belangrijk dat de stem van de landbouw daar goed gehoord wordt. Dat is wettelijk geregeld door het vaststellen van zogenaamde geborgde zetels. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven en voor de natuur. Dit past in zo’n functioneel bestuur. De algemene belangen worden geborgd via algemene verkiezingen.

Door de Minister van Infrastructuur en Milieu is advies gevraagd of dit systeem gehandhaafd moet blijven omdat hierover vooral vanuit de politiek opmerkingen zijn gekomen. LTO heeft in een reactie op het rapport aan de Minister aangegeven voorlopig niets te veranderen. Gezien de nieuwe vraagstukken vanwege o.a. klimaat, bodemdaling en zuivering, is het juist nodig dat er voldoende draagvlak en gebiedskennis in het waterschap blijft. LTO wacht nu op het formele standpunt van het kabinet en zal waar nodig ons standpunt verder uitdragen.