jlkjflkjlk

Nieuw Elan voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Hoe staat het er nu werkelijk voor met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) dat onderzocht Bas Breman van Wageningen Environmental Research(WER) in opdracht van het ministerie ven EZ. Hij schreef hierover het rapport Succes en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer.

Bij het onderzoek zijn ook oplossingsmogelijkheden beschreven. Uit het onderzoek blijkt dat het DAW inderdaad (nog) onvoldoende uit de verf komt. Tegelijkertijd blijkt dat er wel degelijk een aantal mooie voorbeelden te zijn van projecten en maatregelen waar agrarisch waterbeheer werkt. Het grootste probleem is dat deze voorbeelden vaak relatief kortlopend en kleinschalig van aard zijn en nog niet echt leiden tot een grootschalige en structurele implementatie van agrarisch waterbeheer. 

Klik hier voor de gehele tekst